scientific notation

scientific notation
slankiojo kablelio formatas statusas T sritis informatika apibrėžtis Skaičiaus vaizdavimo kompiuteryje pavidalas, tinkamas plataus intervalo (labai dideliems ir labai mažiems) ↑realiesiems skaičiams pavaizduoti. Skaičių sudaro du komponentai: dešimtainė trupmena, kuri vadinama skaičiaus mantise (m), ir sveikasis skaičius, vadinamas skaičiaus eile (n) . Šie du komponentai sudaro skaičiaus atvaizdį m·10ⁿ. Pavyzdžiui, skaičių 674,25 galima užrašyti šitaip: 0,67425·10³, t. y. iš tikrųjų jį pavaizduoti dviem skaičiais: m=0,67425 ir n=3. Norint išsaugoti skaičiaus tikslumą, jis ↑normalizuojamas. JAV ir kai kuriose kitose valstybėse skaičiaus trupmeninę dalį nuo sveikosios priimta skirti tašku. Todėl pažodinis vertimas iš anglų kalbos (slankiojo taško skaičius) būtų neteisingas. atitikmenys: angl. exponential notation; floating point notation; scientific format; scientific notation ryšiai: dar žiūrėknormalizavimas dar žiūrėkrealusis skaičius dar žiūrėkslankiojo kablelio skaičių normalizavimas palyginkfiksuotojo kablelio formatas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Scientific notation — is a way of writing numbers that accommodates values too large or small to be conveniently written in standard decimal notation. Scientific notation has a number of useful properties and is commonly used in calculators, and by scientists,… …   Wikipedia

  • scientific notation — scientific notation,   wissenschaftliche Notation …   Universal-Lexikon

  • scientific notation — n. a mathematical expression used to represent any decimal number as a number between one and ten raised to a specific power of ten (Ex.: 4.1 × 100 for 4.1, 4.1 × 101 for 41, 4.10 × 102 for 410, 4.1 x 10 1 for 0.41, 4.1 × 10 2 for 0.041): often… …   English World dictionary

  • Scientific Notation — Als wissenschaftliche Notation (englisch: scientific notation) bezeichnet man die beiden Varianten moderner Zahlendarstellung: die Exponentialdarstellung, auch traditionelle wissenschaftliche Notation oder Normdarstellung genannt, und die… …   Deutsch Wikipedia

  • scientific notation — noun : a method of expressing a number by giving only the significant figures within particular limits of accuracy and indicating multiplication by the proper power of 10 (as in 1.591 (10) 20) * * * a method for expressing a given quantity as a… …   Useful english dictionary

  • scientific notation — noun a) a method of writing, or of displaying real numbers as a decimal number between 1 and 10 followed by an integer power of 10 The number 0.00236 is written in scientific notation as 2.36x10 or as 2.36E 3. b) an alternative …   Wiktionary

  • scientific notation — /saɪəntɪfɪk noʊˈteɪʃən/ (say suyuhnt1f1k noh tayshuhn) noun a method of writing numbers in terms of a decimal number between 1 and 10 multiplied by a power of 10, as when 2 300 000 is written as 2.3 × 106. Also, power of 10 notation …  

  • scientific notation — noun Date: circa 1934 a widely used floating point system in which numbers are expressed as products consisting of a number between 1 and 10 multiplied by an appropriate power of 10 (as in 1.591 × (10) 20 or 1.591 × 10 20) …   New Collegiate Dictionary

  • scientific notation — a method for expressing a given quantity as a number having significant digits necessary for a specified degree of accuracy, multiplied by 10 to the appropriate power, as 1385.62 written as 1.386 × 103. [1960 65] * * * …   Universalium

  • Scientific notation — Научная запись, научная нотация …   Краткий толковый словарь по полиграфии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”